Werkwijze van Inge

Werkwijze

Mijn begeleiding begint met een kennismakingsgesprek en een eventueel onderzoek op basis waarvan een uniek werkplan wordt opgesteld. Er wordt een begeleidingsplan opgesteld, waarna de begeleiding begint. Aan het eind van de begeleiding vindt er evaluatie plaats.


Kennismakingsgesprek

Wanneer u contact met mij opneemt, telefonisch of per e-mail, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van uw kind te krijgen, ook aan de hand van in het verleden afgenomen testen en eigen schoolwerk. Aan het einde van het gesprek stellen we samen vast of ik u of uw kind kan helpen. Is dit niet het geval, dan kan ik u eventueel verwijzen naar een andere praktijk of instantie. Dit kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kost u niets.


Onderzoek / individueel werkplan

Als er op school nog geen onderzoek is uitgevoerd, wordt uw kind getoetst. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald waarmee de begeleiding zal beginnen en wat de beste aanpak is. Er wordt een plan opgesteld, waarin de problematiek wordt beschreven, hoe eraan gewerkt gaat worden en wanneer de evaluatie plaatsvindt.


Begeleiding

De begeleiding vindt plaats in wekelijkse behandelingen van drie kwartier. De begeleiding wordt zoveel mogelijk afgestemd met de school van uw kind, zodat er bij uw kind geen verwarring ontstaat over de manier van werken tijdens de begeleiding en op school. Ook heeft de remedial teaching op deze manier meer effect.


Eindverslag

Aan het eind van de begeleiding wordt in een eindverslag aangegeven, wat er is gebeurd en wat de resultaten zijn.


© 2015 All Rights Reserved by Rikkert